יום רביעי, 3 במרץ 2010

למבקרי האתר!

שלום!
שמי אימבר אני מכיתה ז'2 בבלוג זה אני ממשיכה לכתוב את קורותיה של שפרה :
הסיפורים המעניינים והמרתקים יבואו לידי ביטוי בבלוג זה.
אני בעצם ממשיכה את עבודתה של חברתי נועה יחד עם שיפרה בשיעורי התוכנית הקשר הרב דורי.
אני מקווה שאוכל לעזור לשיפרה להמשיך לפרוש כנפיים ולהיפתח לרעיונות אחרים.
אני מקווה שאוכל ללמוד משיפרה הרבה דברים, עליה, על משפחתה ועל החוויות שחוותה בתקופת עליתה לארץ והתישבותה.
אימבר